EXPO DUIVEN mythologieën Raoul Servais van 4 nov. tot 20 nov. 2016 De Branding in Middelkerke

DUIVEN – Mythologieën – Raoul Servais

Voor het scenario van een nieuwe animatiefilm, liet cineast en ereburger van
Middelkerke Raoul Servais, zich inspireren door de gruwel en zinloosheid van
WOI, waarin duiven een bijzondere rode draad vormen.

De aanvankelijke opzet was het bij elkaar brengen en bewaren van de steeds zeldzamer
wordende mondelinge en schriftelijke getuigenissen over Wereldoorlog I. Dankzij
uitgebreide research in vele binnen- en buitenlandse archieven, boeken en oude
kranten, aangevuld met de persoonlijke herinneringen van een oude frontsoldaat zijn
vier bijzondere verhalen tot stand gekomen.

In crisissituaties namen frontsoldaten soms bovennatuurlijke en paranormale
verschijnselen waar. Wellicht waren dit mentale toevluchtsoorden. Het zijn deze
verschijnselen die de rode draad vormen in de vier verhalen van Raoul Servais,
waarin duiven centraal staan. De duif staat niet alleen symbool voor vrede en
verdraagzaamheid, tijdens de Eerste Wereldoorlog werden duiven ook gebruikt als
communicatie- en spionagemiddel.

Aangezien een groot gedeelte van Europa verwikkeld was in deze oorlog, komen
heel wat nationaliteiten aan bod in de tentoonstelling. Belgen, Fransen, Duitsers,
Britten, Italianen en Senegalezen krijgen elk een plaats in de verhalen en in de
tentoonstelling. Als een duif die over het slagveld vliegt wordt de bezoeker over grenzen
en nationaliteiten heen getild.