PLATEAU EN KUNSTSCHILDER JEAN-BAPTISTE MADOU

Joseph Plateau maakte de tekeningen voor zijn optische apparaten, zoals de phenakistiscoop, vaak zelf, alhoewel hij geen begenadigd tekenaar was. Later, toen zijn phenakistiscoop een commercieel succes werd en de schijven afzonderlijk verkocht werden, deed hij daarvoor een beroep op de kunstschilder Jean-Baptiste Madou (1796-1877). Er zijn van Madou twee schijven bewaard, een met een monnik die door een nachtelijk klooster dwaalt, en een met een duivelskop die een vuur aanblaast. Madou ontwierp de eerste figuur waarna Plateau er met grote zorg de volgende figuren uit afleidde.