RAOUL SERVAIS

Naast deze industriële animatiefilmproductie in en rond Brussel waren er ook diverse onafhankelijke animatiefilmers actief. Zonder meer de belangrijkste – hij geniet wereldfaam – is de in Oostende geboren Raoul Servais, die zich vanuit een artistieke opleiding als autodidact de animatiefilm eigen maakte. Zijn animatiefilmloopbaan begint in de jaren 60 met enkele opmerkelijke en zeer persoonlijke films: “De valse noot” (1963) en “Chromophobia” (1965), beide meermaals bekroond.

In 1963 richt Servais aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Gent een animatiefilmschool op, de eerste op het Europese vasteland. Sindsdien heeft de ‘Gentse school’ vele tientallen animators en filmauteurs voortgebracht. Servais maakte veertien korte animatiefilms (de meest recente, “Tank”, dateert van 2015) waarmee hij een groot aantal onderscheidingen in de wacht sleepte, waaronder de Gouden Palm in Cannes in 1979 voor “Harpya”.

De “Magiër van Oostende” bouwde een rijk en gevarieerd oeuvre op. Kenmerkend is dat hij, zowel wat thematiek, stijl als techniek betreft, niet in herhaling wil vallen en steeds nieuwe uitdagingen aanpakt. In zijn films komt zowel het Vlaamse culturele erfgoed aan bod evenals universele menselijke waarden. Hij heeft het – nu eens strijdvaardig, dan weer humanistisch, dromerig of intimistisch – over de sociale en politieke actualiteit, de geschiedenis en de toekomst. Zijn werken blijken in de loop van de jaren weinig aan zeggingskracht in te boeten, doen niet gedateerd aan: het waarmerk van de echte meester.

Hij waagde zich ook aan een lange film, “Taxandria” (1994), waarin hij gewone filmbeelden en animatie mengde. Voor Servais was het heel normaal dat hij eigen technische procédés uitwerkte om zo goed mogelijk zijn ideeën in beeld te kunnen brengen. Zo ontwierp hij de ‘Servaisgrafie’ die hij toepaste in “Nachtvlinders” (1998), een nostalgische evocatie van de wereld van de surrealistische schilder Paul Delvaux. In “Atraksion” (2001) en “Tank” (2015), koos hij bewust voor de computer.

Meer dan wie ook heeft Raoul Servais de Vlaamse animatiefilm voor het internationale voetlicht gebracht, niet alleen door zijn vele onderscheidingen maar ook door zijn internationale bekendheid die hij aanwendde om de Vlaamse animatiefilm te promoten.